KỆ SIÊU THỊ, KỆ ĐÔI, KỆ ĐƠN ,KỆ ĐẦU QUẦY, KỆ SẮT V

Thứ Tư, ngày 05 tháng 8 năm 2009

"KỆ SIÊU THỊ ĐỘC NHẤT TẠI VN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, CÓ NẸP NHỰA TRONG TREO BẢN GIÁ (NHẬP VỀ TỪ ĐÀI LOAN)"

CƠ SỞ KỆ SẮT SÀI GÒN KỆ; CHUYÊN THIẾT KẾ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÁC LOẠI KỆ SẮT CHƯNG HÀNG: KỆ SIÊU THỊ
CHUYÊN DÙNG CHO PHÒNG QUẢNG CÁO VÀ TIẾP THỊ;

KỆ SIÊU THỊ, KỆ ĐÔI,KỆ ĐƠN ,KỆ ĐẦU QUẦY, KỆ SẮT V LỖ, KỆ PALLET CHO
KHO CHỨA HÀNG

NHẬN LÀM NHỬNG LỌAI KỆ CHƯNG HÀNG ĐẶC CHẾ, ĐỂ CHƯNG HÀNG CỦA CÔNG TY TẠI CÁC CỬA HÀNG /ĐẠI LÝ LIÊN HỆ: ANH NGUYỄN TRƯỜNG
SANH,. DTDĐ: 0908.267563.,-Email: saigonke@yahoo.com

KỆ SIÊU THỊ; KỆ SÁT TƯỜNG(KỆ ĐƠN), KỆ GIỬA NHÀ (KỆ ĐÔI) VÀ KỆ ĐẦU DẢY
Photobucket
KỆ SIÊU THỊ GONDOLA CHUYÊN DÙNG CHO CÁC SIÊU THỊ MINI DIỆN TÍCH CỬA HÀNG NHỎ(Cửa hàng Circle K).,
SÀI GÒN KỆ; CƠ XƯỞNG SẢN XUẤT KỆ SIÊU THỊ ĐỘC NHẤT TẠI VN THEO
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ; "CÓ NẸP NHỰA TRONG ĐỂ TREO BẢN GIÁ (NHẬP VỀ TỪ ĐÀI LOAN)"

Photobucket
KỆ ĐẶC CHẾ CHƯNG
HÀNG CHO CÁC CÔNG TY TẠI CÁC CỬA HÀNG/ĐẠI LÝ

Photobucket
KỆ KHO (KỆ PALLET TRUNG TẢI) HOẶC CHUYÊN DÙNG CHỨA HÀNG NẶNG TRONG SIÊU THỊ VÀ KỆ SẮT V LỖ VÀ KỆ SẮT V LỖ DÙNG CHỨA HÀNG HÓA TRONG KHO

Photobucket
KỆ PALLET ĐẶC CHẾ; CHỨA HÀNG QUÁ KHỔ, KỆ 4 MẶT VÀ CÁC LOẠI KỆ LƯỚI DÙNG CHỨA /TREO HÀNG HÓA NHẸ

Photobucket
KỆ SIÊU THỊ; KỆ XOAY, KỆ SÁCH CÁC LOẠI KỆ CHƯNG HÀNG SẢN XUẤT TRONG NƯỚC.

Photobucket
KỆ SIÊU THỊ; KỆ CHUYÊN DÙNG CHƯNG BÀY/TREO QUẦN ÁO


Photobucket

LIÊN HỆ: ANH NGUYỄN TRƯỜNG SANH,.DTDĐ:0908.267563.,-Email:saigonke@yahoo.com
BBG-KST
BV-KSV

Người theo dõi

Giới thiệu bản thân

CHUYÊN MUA BÁN CÁC LOẠI KỆ SẮT TRƯNG HÀNG, KỆ KHO, KỆ THIẾT BỊ, KỆ HỒ SƠ VÀ CÁC LOẠI SẮT V LỖ CÙNG CÁC THIẾT BỊ ĐỂ LÀM KỆ.